Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Gradbena dela na Vipavi so končana

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 29-10-2021

Konec septembra 2021 so se zaključila zadnja gradbena dela na štirih, za ribe neprehodnih pregradah, na vtočnem delu Novakove mlinščice ter na območju nekdanjega meandra Vipave pri vasi Dolenje.

Pregrade v zgornjem toku Vipave so zdaj preoblikovane na način, ki omogoča nemoteno selitev rib gorvodno na drstišča. Na ta način bo zagotovljeno izboljšanje stanja ribjih populacij ter posredno pozitiven vpliv na vidro (Lutra lutra), ki je ena od ciljnih vrst projekta VIPava. Dve od pregrad sta preoblikovani v serijo pragov, ena pa v kotanjasto drčo. Najvišjo pregrao, ki leži ob vtoku v Novakovo mlinščico, se ni preoblikovalo, temveč se je ob desni breg Vipave umestilo ribjo stezo, ki bo ribam omogočala prehod preko pregrade. Prav tako se je pod vtočnim objektom v Novakovi mlinščici uredil usedalnik, ki bo preprečeval njeno zaprojevanje.

gugu

Kotanjasta drča v obliki ribje stezeSerija pragov

Ribja steza                                                                 Serija pragov                                                      Kotanjasta drča

gaga

Končala so se tudi gradbena dela na območju nekdanjega meandra reke Vipave pri vasi Dolenje. Meander je bil v času regulacije reke v 80.-ih letih 20. stoletja zasut, v sklopu projekta VIPava pa smo na tem območju sonaravno uredili stranski rokav. Za vtokom v stranski rokav je umeščen usedalnik, ki bo preprečeval zaprojevanje rokava, struga rokava pa je urejena tako, da bo zagotavljala pester nabor vodnih mikrohabitatov. V dno je tako vgrajenih več skal in drevesnih debel z vejami ter panjev, med katerimi bodo zavetje našle ribje mladice, dvoživke in vodni nevretenčarji, na sredini rokava pa je urejen tudi manjši zatok. Brežine stranskega rokava so sonaravno utrjene s potaknjenci dreves, živimi ščetkami ter na vtočnem in iztočnem delu s kamnito zložbo v suho.

pipi

Vtočni del v rokav DolenjeOsrednji del rokava z zatokom

Vtočni del v rokav Dolenje                                             Osrednji del rokava z zatokom

kuku

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1 Komentarji

Aljoša
Izgleda obetavno. Tovrstnih posegov bi si želel tudi na vodotokih v vzhodnem delu Slovenije...

Komentirajte

58292

Omejitev znakov 400