Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Izbor lovnih prež in prehranjevalnih površin črnočelega srakoperja na Ajdovskem polju v letu 2019

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 3-09-2019

Na Ajdovskem polju je v letu 2019 gnezdil le en par črnočelih srakoperjev, in sicer v bližini smetišča. V projektu VIPava smo spremljali njun izbor lovnih prež in prehranjevalnih površin. Par je lovil večinoma na razdalji 100-150 m od gnezda; največja zabeležena razdalja je znašala okoli 400 m (slika 1). Tip uporabljene preže smo uspeli določiti v 178 primerih – v kar dveh tretjinah (66%) sta črnočela srakoperja lovila z lovilnih prež, postavljenih z namenom varstva vrste (slika 2). Določene preže sta uporabljala pogosto, nekatere pa le posamič. Tip prehranjevalne povšine smo opredelili v 133 primerih; od tega je bilo 91% travnikov (v vseh primerih je šlo za pokošene travnike) (slika 3). Ostali tipi prehranjevalnih površin (koruzna in žitna njiva, trsne cepljenke in vinograd) v obdobju spremljanja para, ki je glede na njuno vedenje najverjetneje pokrivalo zaključno obdobje valjenja jajc in hranjenje majhnih mladičev, niso imeli pomembne vloge.

Lokacije lovnih prež

Slika 1: Lovne preže in prehranjevalne površine, ki jih je uporabljal gnezdeči par črnočelih srakoperjev na Ajdovskem polju v letu 2019                                                                                                                                                          

                                                           

Slika 2: Izbor prež pri paru črnočelih srakoperjev, ki je v letu 2019 gnezdil na Ajdovskem polju (n=178 primerov)                                                                                                                                                                                              

Slika 3: Prehranjevalne površine para črnočelih srakoperjev, ki je v letu 2019 gnezdil na Ajdovskem polju (n=133 primerov)

Novico pripravila: Katarina Denac, DOPPS

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

38156

Omejitev znakov 400