Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Ohranjanje obrežne vegetacije na Vipavi

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 17-07-2019

Ob predvidenih posegih na reki Vipavi v okviru projekta VIPava je z naravovarstvenega vidika in vidika stanja voda pomembno, da se v čim večjem obsegu ohrani avtohtono obrežno vegetacijo.

Ob izvedbi ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov bo potrebno posegati v vodno in obvodno okolje. Poseg v brežino vodotoka in obrežno vegetacijo hitro spremeni in celo poruši ekosistemsko ravnovesje v vodotoku in v njegovi okolici. Da bi bil negativni vpliv na vodni in obvodni ekosistem čim manjši, se bo ob izvajanju del poskušalo ohraniti čim več obstoječe avtohtone vegetacije.

Dne 20.6.2019 smo sodelavci projekta VIPava iz DRSV in ZRSVN pregledali obstoječo vegetacijo na lokacijah predvidenih ureditev, kjer bodo narejene ribje steze in v okolici Dolenj, kjer bo Vipava ponovno stekla po prvotnem rokavu.

Zrela obrežna vegetacija je sestavljena iz več slojev. Pomembno je ohraniti predvsem starejša avtohtona drevesa, kot so jelše, vrbe, topoli,… Podrobnejše usmeritve za ohranitev vegetacije bomo posredovali projektantom, da jih bodo lahko vključili v projektno dokumentacijo.

Drevesa imajo pomembno vlogo pri zaščiti brežin, zmanjšujejo erozijo, izboljšajo samočistilno sposobnost reke, drevesa senčijo reko in preprečujejo vnos hranil in fitofarmacevtskih sredstev s polj. Drevesa so dom, zatočišče in hrana številnih vrst ter povečujejo biodiverziteto.

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

54060

Omejitev znakov 400