Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Izvedba projektnih ukrepov za strašničnega mravljiščarja v 2023

V okviru projekta VIPava smo v letu 2023 izvajali še zadnje leto projektnih ukrepov za izboljšanje stanja metulja strašničinega mravljiščarja. V ta namen je zunanji izvajalec pozno pomladi travnik pokosil, poleti pa so izbrani zunanji izvajalci še drugo leto izvajali odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst. Veseli smo, da se je travnik v dveh letih od vzpostavitve uspel lepo obrasti in je na njem vse več vrst, ki so značilne za negnojene mokrotne travnike.V septembru smo s prostovoljci priskočili na pomoč zunanjemu izvajalcu. Odstranjevali smo predvsem invazivne tujerodne vrste kot so črnoplodi mrkač, enoletna suholetnica in hudoletnice, seznanili pa smo se tudi s številnimi drugimi invazivnimi vrstami, ki se pojavljajo na tem območju. Izvedli smo pet delavnic, ki se jih je skupno udeležilo 66 udeležencev, štirideset parov pridnih rok pa je tudi pomagalo pri puljenju invazivk. Prve tri delavnice sta bili izvedeni v sodelovanju z društvom Za Srce in s prostovoljci, s katerimi smo sodelovali že v lanskem letu. Četrto delavnico smo izvedli s sodelavci Zavoda za gozdove in Zavoda RS za varstvo narave, peto pa z dijaki Biotehniške šole iz smeri naravovarstvo. Invazivke so odstranjevali predvsem na robovih parcel, kjer košnja ni mogoča. Naknadno se je izkazalo, da kmet zaradi okvare mehanizacije ne bo mogel izvesti jesenske košnje, tako da so prostovoljci močno pripomogli tudi pri omejevanju invazivk na delih, za katere je bilo predvideno, da bomo invazivke omejili s košnjo.Na prvih treh delavnicah smo izpuljene rastline še lahko prepustili naravnemu razkroju na robovih parcele. Pri zadnjih dveh delavnicah pa so bila semena že toliko razvita, da smo rastline previdno zložili na kupe in jih vsaj deloma prekrili s plastično folijo, da preprečimo raznašanje semen.Z ustrezno košnjo bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, prav tako pa bomo veseli prostovoljcev, ki bodo pomagali omejevati invazivke.

20 Oct
Skupina proj. aktivnosti: Novice
Ogledi: 0
20-10-2023

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

67888

Omejitev znakov 400