Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Pregled stanja travišč

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 12-07-2019

 juniju smo projektni sodelavci iz ZRSVN opravili pregled stanja travišč, ki smo jih v okviru Projekta Vipava izkrčili za izboljšanje stanja hribskega škrjanca. Izbran zunanji izvajalec je pomladi odstranil bore in ostale lesne vrste na 25 ha zaraščajočih se kmetijskih površin nad vasjo Gojače v Vipavski dolini.

V času našega ogleda je na zemljišču je izbrani zunanji izvajalec še odvažal posekano lesno biomaso, novo vzpostavljena travišča pa so že kazala svojo novo podobo. Z veseljem smo ugotovili, da je območje kljub pretekli zarasti ohranilo traviščni značaj in da da bo ob primerni rabo mogoče na teh površinah ohranjati površine, primerne za hribskega škrjanca. Smo pa opozorili projektnega partnerja, ki skrbi za izvajanje del, da je potrebno preprečiti ponovno zaraščanje. Glede na prisotne lesne vrste lahko namreč pričakujemo, da bodo iz panjev zelo hitro pognale nove rastline. Zelo primerno bi bilo, če bi na območju pasli tudi koze, ki za svojo prehrano najraje izbirajo grmovne vrste.

Teren smo izkoristili tudi za ogled lokacij, na katerih je zunanji izvajalec odložil kupe drugorazrednega lesa listavcev, predvsem hrasta. Namen tega ukrepa je izboljšanje stanja rogača. Trohneča debla listavcev so namreč več let dom ličinkam te ogrožene vrste hrošča. Priporočil, naj se debla delno vkoplje, sicer na tem skalovitem terenu sicer nismo mogli upoštevati, bomo pa na vseh lokacijah v prihodnjih letih zagotovili, da bo odložen les prekrila grmovna in drevesna zarast. S tem bomo zagotovili zadostno zasenčenost, da se les tudi v poletnih mesecih ne bo pretirano izsuševal.

Nove_travnate_povrsine

Na novo izkrčene travniške površine nad Gojačami (foto: dr. Jana Laganis).

Odlozen_les_za_rogacaOdlozen_les_za_rogaca_2

Odložen les za rogača (foto: dr. Jana Laganis)

Novico pripravila: dr. Jana Laganis, ZRSVN

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

66202

Omejitev znakov 400