Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Sečnja za hribskega škrjanca nad Gojačami je v zaključni fazi

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Objavljeno: 4-04-2019

Sečnja na parceli med Gojačami in Kucljem, s katero na 25 hektarih obnavljamo življenjski prostor za hribskega škrjanca, se počasi zaključuje. Konec marca je potekalo le še spravilo posekanega drevja in vej ter mletje v lesne sekance. Izpod grmičevja in drevja so se prikazali nekdanji suhozidi, zgrajeni iz kamenja, ki so ga domačini pred desetletji odstranili, da bi pridobili pašne površine za svoje živali. S sečnjo je območje spet pridobilo nekdanjo podobo.

Posek je v javnosti, zlasti med rednimi sprehajalci na Školj sv. Pavla, zbudil nekaj slabe volje zaradi trenutnega izgleda območja, ki pa bo v nadaljnjih nekaj tednih urejeno. Sečnja je bila v tem primeru naravovarstveni ukrep za hribskega škrjanca, katerega število je na južnem robu Trnovskega gozda v zadnjih 10-15 letih precej upadlo zaradi zaraščanja nekdanjih travnikov in pašnikov z grmovjem in gozdom. Če bi hoteli populacijo te ogrožene vrste še bolj okrepiti, bi bilo treba sečnjo opraviti na dodatnih, obsežnejših površinah. Sečnja je bila izvedena le na površinah, ki so v občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina opredeljene kot kmetijske površine, medtem ko v gozd nismo posegali. Za posek smo pridobili soglasje najemnikov parcele, s katerimi smo opravili več sestankov in terenskih ogledov. Pridobili smo tudi dovoljenja Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Zavod za gozdove Slovenije je izdelal elaborat gozdnih vlak in izvajal terenski nadzor nad sečnjo.

Del lesa bo puščen za ličinke rogača (Foto: Ivan Kljun) Pri odstranjevanju si pomagamo z bagrom (Foto: Ivan Kljun)