Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Varstvo ene najredkejših gnezdilk v Sloveniji

Skupina proj. aktivnosti: Novice

Črnočeli srakoper, ptica pevka, ki bi jo po velikosti lahko uvrstili nekako med domačega vrabca in kosa, sodi v Sloveniji med najredkejše in najbolj kritično ogrožene gnezdilke. Vsega skupaj manj kot 10 parov gnezdi pri nas na zgolj dveh lokacijah: Šentjernejsko polje na Dolenjskem in Ajdovsko polje v Vipavski dolini. Je ena izmed tarčnih vrst projekta VIPava, v katerem bomo izboljšali njegove gnezditvene in prehranjevalne pogoje.

Melioracije, ki so se na Ajdovskem polju zgodile v 80.-tih letih 20. stoletja, so s seboj odnesle obsežen sistem drevesnih mejic oziroma protivetrnih pasov. Na mestu nekdanjih travnikov se sedaj razprostirajo večinoma njive, vinogradi in nasadi trsnih cepljenk. Videti je, da črnočelemu srakoperju najbolj primanjkuje gnezdišč in ustreznih lovnih prež, s katerih se poganja za plenom. 

Plen predstavljajo veliki nevretenčarji, kot so hrošči, kobilice, bramorji, poljski murni. V projektu VIPava smo tako v okolico gnezdišč v letu 2018 že postavili 50 približno 3 m visokih lesenih kolov, ki mu bodo olajšali lov. Prehranjevalne razmere bomo izboljšali z zasaditvijo cvetnih pasov, kjer je po izkušnjah iz tujine raznolikost in številčnost nevretenčarjev bistveno večja kot na njivah. V tujini se je ta ukrep marsikje dobro prijel, je del subvencioniranih kmetijsko-okoljskih ukrepov in prinaša pozitivne rezultate za ptice. Seneni drobir za cvetne pasove bo nabran na slovenskih travnikih. Načrtujemo tudi zasaditev 150 dreves različnih avtohtonih vrst (hrast, češnja, črna jelša, poljski brest itd.), ki bodo v prihodnosti opravljala vlogo gnezdišč. Črnočeli srakoperji lahko gnezdijo polkolonijsko – včasih je razdalja med sosednjima gnezdoma manj kot 100 m, kar smo ugotovili tudi na Ajdovskem polju. Na tem območju zasedejo vsa razpoložljiva drevesa oziroma skupine dreves, zaradi pomanjkanja dreves na samem polju pa gnezdijo tudi na drevju, ki raste na deponiji. V letu 2016 se je celo zgodilo, da je bila večina gnezd najdenih na obrobju smetišča Ajdovščina (4 gnezda od skupaj 7 odkritih). K sreči ima upravljalec deponije, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, veliko posluha za varstvo vrste.

Črnočeli srakoper (Foto: Sonja Marušič)
Ajdovsko polje (Foto: Peter Krečič)
Ajdovsko polje (Foto: Peter Krečič)