Zavod za ribištvo Slovenije

Laška žaba

 

LAŠKA ŽABA
( Rana latastei )


PREBERI VEČ


VELIKI PUPEK

( Triturus carnifex )


PREBERI VEČ

 

HRIBSKI URH
( Bombina variegata )


PREBERI VEČ


MOČVIRSKI KREŠIČ

( Carabus variolosus )


PREBERI VEČ

 

VIDRA
( Lutra lutra )


PREBERI VEČ

 

MOČVIRSKA
SKLEDNICA

( Emys orbicularis )


PREBERI VEČ

 

ČRNOČELI
SRAKOPER
( Lanius minor )


PREBERI VEČ

 

HRIBSKI
ŠKRJANEC
( Lullula arborea )


PREBERI VEČ

 

STRAŠNIČIN
MRAVLJIŠČAR
( Maculinea teleius )


PREBERI VEČ

 

ROGAČ
( Lucanus cervus )PREBERI VEČ