Zavod za ribištvo Slovenije

Laška žaba

 

LAŠKA ŽABA
(Rana latastei)

PREBERI VEČ


VELIKI PUPEK
(Triturus carnifex)

PREBERI VEČ

 

HRIBSKI URH
(Bombina variegata)

PREBERI VEČ


MOČVIRSKI KREŠIČ
(Carabus variolosus)

PREBERI VEČ

 

VIDRA
(Lutra lutra)

PREBERI VEČ

 

MOČVIRSKA
SKLEDNICA

(Emys orbicularis)

PREBERI VEČ

 

ČRNOČELI
SRAKOPER
(Lanius minor)

PREBERI VEČ

 

HRIBSKI
ŠKRJANEC
(Lullula arborea)

PREBERI VEČ

 

STRAŠNIČIN
MRAVLJIŠČAR
(Maculinea teleius)

PREBERI VEČ

 

ROGAČ
(Lucanus cervus)

PREBERI VEČ