Projektne aktivnosti

Za varstvo in izboljšanje habitata črnočelega srakoperja v Vipavski dolini (6,25 ha) so v okviru tega varstvenega cilja predvidene naslednje projektne aktivnosti: zaseditev mejic, postavitev lovnih prež in vzpostavitev cvetnih pasov. 

Vipavska dolina pri Podnanosu (Foto: Bojana Fajdiga)

Z zasaditvijo mejic in postavitvijo prež bomo trajno izboljšali lovne pogoje črnočelemu srakoperju in drugim ogroženim vrstam ptic, ki se prehranjujejo s kmetijstvu škodljivimi živalmi(bramorji, kobilice, gosenice, miši, voluharji). Poleg tega mejice v Vipavski dolini delujejo kot protivetrna zaščita, saj zmanjšujejo odnašanje zemlje s strani orkanske burje. Zato je tak ukrep dobrodošel tudi za lastnike zemljišč. 

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje črnočelega srakoperja (Lanius minor).