Projektne aktivnosti

Za varstvo in izboljšanje habitata črnočelega srakoperja v Vipavski dolini (6,25 ha) sta bili v okviru tega varstvenega cilja izvedeni naslednji projektni aktivnosti: zaseditev dreves in postavitev lovnih prež. 

Vipavska dolina pri Podnanosu (Foto: Bojana Fajdiga)

Z zasaditvijo dreves in postavitvijo prež smo trajno izboljšali lovne pogoje črnočelemu srakoperju in drugim ogroženim vrstam ptic, ki se prehranjujejo s kmetijstvu škodljivimi živalmi (bramorji, kobilicami, gosenicami, mišmi, voluharji).

Izvedene projektne aktivnosti - črnočeli
Posajena drevesa na Ajdovskem polju in ena od postavljenih prež. (Foto: Pia Höfferle, arhiv DOPPS)

Črnočeli srakoper med uporabo lovne preže
Črnočeli srakoper med uporabo lovne preže. (Foto: Sonja Marušič)

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi smo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje črnočelega srakoperja (Lanius minor).