Projektne aktivnosti

Eden od ključnih razlogov za upad populacije hribskega škrjanca (Lullula arborea) na Vipavskem je zaraščanje pobočij Vipavske doline. Ko se nekdanje košenice popolnoma zaprejo z gozdom, vrsta izgubi svojo ekološko nišo. V projektu bomo obnovili ustrezen habitat za hribskega škrjanca na 25 ha zemljišč v zaraščanju. V skladu s tem načrtom bomo odstranili del ali večino lesne zarasti. Še pet let po trajanju projekta bomo preprečevali zaraščanje zemljišča s pašo in s tem zagotovili trajne učinke akcije in projekta.

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje hribskega škrjanca (Lullula arborea). 

Trnovski gozd
Pogled na Trnovski gozd, kjer prebiva hribski škrjanec (Foto: Mirjam Gorkič)