Projektne aktivnosti

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina domorodna sladkovodna želva v Sloveniji. Gre za ogroženo vrsto, uvrščeno v rdeči seznam tako na evropskem (IUCN; potencialno ogrožena vrsta)kot tudi slovenskem (prizadeta vrsta) nivoju. V evropski Direktivi o habitatih jo najdemo v prilogi II(vrste katerih habitat je treba varovati) in v prilogi IV (strogo varovane vrste). Njeno stanje ohranjenosti je neugodno.

Za izboljšanje ohranitvenega stanja močvirske sklednice bomo na celotnem območju porečja Vipave intenzivno odstranjevali njenega tekmovalca, invazivne tujerodne vrste želv. Za preprečevanje nadaljnjega vnosa želv v okolje bomo širši javnosti predstavili nov način gojenja živali doma. V trgovini z malimi živalmi bomo razstavili dva prototipa permakulturnih terarijev, ki so samozadostni in ne rabijo čiščenja. V njih bo mogoče poleg želv gojiti še okrasne oziroma kulturne rastline. Sistem je že preizkušen in deluje. Ob terarijih bodo na voljo knjižice z navodili za postavitev take samozadostne enote. Podrobneje bo predstavljena tudi problematika vnosa tujerodnih vrst želv v okolje, ki je velikemu številu ljudi na žalost še nepoznana.

Permakulturni terarij
Permakulturni terarij

Poleg tega bomo s projektnimi aktivnostmi omejevali negativen antropološki vpliv na močvirsko sklednico v sami Vipavski dolini. Na območju opuščenega glinokopa Bilje, kjer se močvirska sklednica še pojavlja v večjem številu, bomo varovali njen habitat. Za izboljšanje ohranitvenega stanja vrste bomo ugotovili celoten življenjski prostor, ki ga vrsta zaseda in ga ustrezno varovali. Osredotočili se bomo predvsem na gnezditveni prostor, ki ga bomo varovali z aktivnim ozaveščanjem lastnikov zemljišč.

Popisane sklednice

Invazivne popisane sklednice

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje močvirske sklednice (Emys orbicularis).