Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Svetovni dan voda 2023

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 13-04-2023

Sodelavci projekta VIPava, dr. Jana Laganis z Zavoda RS za varstvo
narave, OE Nova Gorica (ZRSVN) in Tomaž Remžgar ter Katarina
Košir z Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS), smo na Svetovni dan
voda, 22. 3. 2023, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina,
lokalnim skupnostim iz Vipavske doline predstavili aktivnosti projekta
in pomen varovanja vodnih habitatov.

Z dvema skupinama udeležencev  smo se sprehodili od novo urejenega
stranskega rokava reke Vipave pri Dolenjah, po Učni poti ob reki Vipavi
skozi vas Dolenje, preko Napoleonovega mostu do  preoblikovane
pregrade v bližini Novakovega mlina.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo in prijetno druženje!

Opomba: Ljudska univerza v Ajdovščini je dogodek organizirala v okviru
projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023.

Stranski rokav Vipave pri vasi Dolenje je izredno pomembno bivališče za ribje mladice. (Foto: Katarina Košir, ZZRS)

Stranski rokav Vipave pri vasi Dolenje je izredno pomembno bivališče za
ribje mladice. (Foto: Katarina Košir, ZZRS)

Po Učni poti VIPava od stranskega rokava v Dolenjah proti Napoleonovemu mostu. (Foto: Tomaž Remžgar, ZZRS)

Po Učni poti VIPava od stranskega rokava v Dolenjah proti Napoleonovemu
mostu. (Foto: Tomaž Remžgar, ZZRS)

Predstavitev ribjih vrst reke Vipave. (Foto: Katarina Košir, ZZRS)

Predstavitev ribjih vrst reke Vipave. (Foto: Katarina Košir, ZZRS)

Ogled pregrade preoblikovane v serijo pragov. (Foto: Tomaž Remžgar, ZZRS)

Ogled pregrade preoblikovane v serijo pragov. (Foto: Tomaž Remžgar,
ZZRS)

Popoldanska skupina je sestavljale udeleženke Študijskega krožka iz vasi Goče, kjer so se nam pridružili tudi najmlajši. (Foto: Tomaž Remžgar, ZZRS)

Popoldanska skupina je sestavljale udeleženke Študijskega krožka iz vasi
Goče, kjer so se nam pridružili tudi najmlajši. (Foto: Tomaž Remžgar, ZZRS)

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

90475

Omejitev znakov 400