Ime projekta:  
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

Akronim:  VIPava

Trajanje projekta:
2017-2023

Vrednost projekta:
3.337.144 €   (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)

Tematski cilj:
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os:
Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe:
Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami

Vodilni partner projekta: a:
Zavod za ribištvo Slovenije