Ime projekta:  

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini


Akronim:  VIPava


Trajanje projekta:
2017-2021

 

Vrednost projekta:

3.337.144 €   (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska UNIJA IZ Evropskega sklada za regionalni razvoj)


Tematski cilj:

Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov


Prednostna os:

Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti


Naziv prednostne naložbe:

Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami


Vodilni partner projekta: a:

Zavod za ribištvo Slovenije