Zavod za ribištvo Slovenije

Vodilni partner:

ZZRS

 

Zavod za ribištvo Slovenije

Ostali partnerji projekta:


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE


DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC


DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE


OBČINA
AJDOVŠČINA


OBČINA
MIREN KOSTANJEVICA


MESTNA OBČINA
NOVA GORICA