Projektne aktivnosti

V okviru projekta bomo za namene povečanja habitata rogača na pogozdenih površinah projektnih območij puščali odmrlo lesno biomaso listavcev. Vir lesne biomase bodo drevesa, posekana v okviru vseh predvidenih projektnih aktivnosti. Na projektnih območjih posekane lesne biomase listavcev ne bomo odstranili ampak jo bomo pustili v njenem izvornem okolju in s tem zagotovili boljše razmere za rogača (obnovitev habitata).

 UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje rogača (Lucanus cervus).

Samica rogača

Samica rogača